30 tulevikule
pühendatud aastat


Vilistlased, kooli edu garantii

Vilistlaste hea käekäik – ja nende kaudu ka kooli ning ühiskonna edu – on Madis Habakuke sõnastatud EBS-i kreedos seatud esikohale.

Esimene meie asjade tähtsuse järjekorras on meie üliõpilaste, vilistlaste ja nende tööandjate edu. Me pingutame selle nimel, et ikka suurem osa meie vilistlastest kuuluks parimate juhtide hulka ning mitte keegi meie lõpetanutest ei oleks töötu.

Rektor Arno Almann haarab kreedo viimastest sõnadest kinni ja asub Madis Habakuke sõnumit edasi arendama: “Noortel on ülikooli valimise puhul oluline kriteerium ka töökoha saamine. Lõuna-Euroopas on trend äärmiselt kurb, suur protsent ülikoolilõpetajaid ei leia tööd. Eestis on paljudel erialadel samamoodi: anname diplomi, aga erialast tööd koolilõpetaja ei saa. See on ajalise ja materiaalse ressursi raiskamine! Meie saame kõigile EBS-i õppima tulijatele öelda, et leiate pärast lõpetamist tööd. See on meie garantii.”

EBS-il on 30 aastaga kogunenud ligi 5000 vilistlast.

Väärt töökohta leida või iseendale ja teistele töökohti luua on Eesti esimese eraülikooli ligi 5000 lõpetanut tõepoolest osanud. EBS on asja uurinud ja leidnud, et kolmandik EBS-i vilistlastest töötab ettevõtete tippjuhtkonnas. Umbes pooled vilistlastest töötavad rahvusvahelistes ettevõtetes ja ligi viiendikul on oma ettevõte.

Kommunikatsioonibüroo JLP tegevjuht ja partner Karita Sall, kes lõpetas 2007. aastal EBS-is turunduse ja kommunikatsiooni eriala magistrantuuri, mainibki, et just EBS-ist sai ta julguse tegelda ettevõtlusega ja mitte karta ebaõnnestumist. Lisaks andsid õpingud hea tervikpildi ettevõtluse toimimisest ning mõistmise, kuidas erinevad tükid suurde pilti kokku sobituvad.